SYAMAIL MUHAMMADIYAH PDF

Mereka itu di antaranya: - Syeikh Dr. Umar Hasyim - Syeikh Prof. Sungguh, ketika proses terjemahan ini menapak pada bab akhir: Bab Kewafatan Rasulullah, rasa gembira kerana amal ini akan selesai langsung berganti perasaan sedih dan haru. Kesedihan yang begitu hebat; seakan-akan saat itu Rasulullah baru sahaja wafat. Mentakhrij hadis kepada kitab utama hadis dan kitab hadis lainnya.

Author:Tojajora Fezshura
Country:Iraq
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):25 July 2005
Pages:133
PDF File Size:13.9 Mb
ePub File Size:10.65 Mb
ISBN:177-9-80669-435-3
Downloads:99315
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazrarMereka itu di antaranya: - Syeikh Dr. Umar Hasyim - Syeikh Prof. Sungguh, ketika proses terjemahan ini menapak pada bab akhir: Bab Kewafatan Rasulullah, rasa gembira kerana amal ini akan selesai langsung berganti perasaan sedih dan haru. Kesedihan yang begitu hebat; seakan-akan saat itu Rasulullah baru sahaja wafat. Mentakhrij hadis kepada kitab utama hadis dan kitab hadis lainnya.

Mencantumkan pendapat Imam at-Tirmidzi dalam kitab Sunan-nya. Sejak kecil, Imam Tirmizi gemar belajar ilmu dan mencari hadis. Untuk keperluan ini beliau mengembara ke beberapa negara antara lain Hijaz, Irak, Khurasan, dan lain-lain. Dalam lawatannya itu, beliau banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadis bagi mendengar hadis dan kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik.

Mereka ini pula murid-murid Imam Tirmizi. Ramai ulama dan ahli hadis mengakui kekuatan dan kelebihan dalam diri Imam Tirmizi. Selain itu, kebaikan dan ketakwaannya tidak dapat diragukan lagi. Salah satu ulama itu, Ibnu Hibban Al-Busti, pakar hadis, mengakui kemampuan Tirmizi dalam menghafal, menghimpun, menyusun, dan meneliti Hadits, sehingga menjadikan dirinya sumber pengambilan hadis oleh para ulama terkenal, termasuk Imam Bukhari.

Sementara kalangan ulama lainnya mengungkapkan, Imam Tirmizi adalah sosok yang dapat dipercaya, amanah, dan sangat teliti. Selain dikenal sebagai ahli dan penghafal Hadits, mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya, Imam Tirmizi juga dikenal sebagai ahli fikah dengan wawasan dan pandangan luas. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan kepada kita, betapa cemerlangnya pemikiran fikah Imam Tirmizi dalam memahami nas-nas hadis, serta betapa luas dan orisinal pandangannya itu.

Tidak seperti kitab Hadits Imam Bukhari, atau yang ditulis Imam Muslim dan lainnya, kitab Sunan Tirmizi dapat difahami oleh siapa saja, yang memahami bahasa Arab tentunya.

Dalam memilih hadis untuk kitabnya itu, Imam Tirmizi bertolak pada dasar apakah hadis itu dipakai oleh fuqaha ahli fikah sebagai hujah dalil ataupun tidak. Sebaliknya, Tirmizi tidak menyaring hadis dari aspek hadis itu daif ataupun tidak.

Itu sebabnya, ia selalu memberikan uraian tentang nilai hadis, bahkan uraian perbandingan dan kesimpulannya. Beberapa keistimewaan Kitab Jamik atau Sunan Tirmizi adalah, pencantuman laporan daripada sahabat lain mengenai masalah yang dibahas dalam hadits utama Hadis al-Bab , baik isinya yang semakna mahupun yang berbeza, bahkan yang bertentangan sama sekali secara langsung maupun tidak langsung.

Hadis-hadis yang dimuat disebutkan nilainya dengan jelas, bahkan nilai pelapor yang dianggap penting. Muhammad Masnur Hamzah adalah lulusan M. A dan B. Posted by.

IMZADI FOREVER PDF

Download Terjemah Kitab Asy-Syamail Muhammadiyah

Kaedah ini dibuat sebagai satu kaedah dakwah bagi umat Islam akhir zaman yang tidak bertemu dengan Rasulullah s. Namun begitu, kaedah penulisan masih berbagai dan tidak sama di antara satu sama lain. Sebagai contoh, kitab yang sedang kita bincangkan ini menghimpunkan hadis dengan sanadnya sebagaimana kitab-kitab hadis yang lain. Telah dicetak berkali-kali dan terdapat syarahan yang banyak terhadap kitab hadis ini sebagaimana biasa berlaku terhadap kitab-kitab hadis yang lain. Malah, ada sesetengah cetakan yang menghimpunkan Sunan At-Tirmizi dengan kitab syamailnya kerana kedua-duanya adalah kitab hadis dan pengarangya adalah sama iaitu Imam At-Tirmizi. Apabila kita bercakap tentang bentuk tubuh baginda s.

JERZY PROKOPIUK PDF

Kitab Asy-Syamail Al-Muhammadiyah – Karangan Syekh Imam At-Tirmidzi

His hair was not short and curly, nor was it lank, it would hang down in waves. His face was not overly plump, nor was it fleshy, yet it was somewhat circular. His complexion was rosy white. His eyes were large and black, and his eyelashes were long. He was large-boned and broadshouldered. His torso was hairless except for a thin line that stretched down his chest to his belly.

Related Articles