DEDES IR DEDIENES PDF

Tumas was born at midday of the Nativity of Mary O. His mother, aged 45, took all this as a sign that he should become a priest. Nevertheless, in fall , he managed to pass entrance exams to the gymnasium in Daugavpils which accepted about 50 students out of applicants. He doubted his calling for priesthood and considered studying veterinary in Saint Petersburg. It became known as the Society of Saint Casimir when one of its members obtained relics of Saint Casimir , the patron saint of Lithuania.

Author:Fejind Vujind
Country:Swaziland
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):1 March 2017
Pages:213
PDF File Size:5.85 Mb
ePub File Size:1.89 Mb
ISBN:251-4-47624-733-7
Downloads:21524
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KegoreYou are on page 1of 2 Search inside document Tumas - Vaigantas Dds ir ddiens Pasakojimas pradedamas apibdinat ir pristatant visus veikjus , j socialin sluoksn ir gyvenimo bd: Mykoliukas iuktas jaunas vyras, ,,dd gyvena brolio eimoje ir u pragyvenim dirba darbus bei linksmina kaim savo grojimu; Severja mergina, mylinti Mykoliuk, taiau itekjusi u Geis.

Labai darbti, vari ir tvarkinga; Rapolas Gei pagyvens vyras, nemgstantis darbo, taiau priimamas dvar dirbti tijnu; Siuetas: Veiksmas vyksta Lietuvos kaime Aubikiuose, Auktaitijoje, vaizduojamas Saveiki dvaras. Mykoliukas nuolat dirba, o kai ilsisi groja visam kaimui vien imokt melodij. Visi jo klausosi, taiau labiausiai jo muzika patinka Severjai, kuri nuolat ateina pasdti prie Mykolo.

Jie pastami nuo vaikysts, taiau tik dabar vienas kit simyljo ir vis dlto, vis tiek nerodo vienas kitam dmesio. Tuo metu,Rapolas Gei, jau pagyvens vyras yra spaudiamas vesti ir jis pasirenka Severj.

Severja sutrinka ir nesupranta, kas svarbiau ar meil Mykolui ar aistra Geiei. Gei ilgai nedelss ateina pirlyboms pas Severj. Severja ateina pas Mykoliuk paprayti, kad is jai pagrot per jos vestuves, ir tuo paiu pasinaudodama paskutine proga, j ibuiuoja. Per vestuves Mykolas grojo Severjai paskutin kart, taiau nutrko styga ir nuo to laiko jo dainel dingo i vis akiraio. Severja ir Rapolas isikraust dvar ir kur laik laimingai gyveno, susilauk dukrels, kuri dar visai maut bdama mir.

Mykolas atsimain, tapo kaimo artoju dzidoriumi ir per dienas dirbo laukuose, vis savo pykt ir nir perteikdamas gyvuliams. Visuomenje perversmas. Panaikinama baudiava. Gei nebetenka savo pareig ir ivejamas i dvaro. Kartu su savo paia, prieglobsio prao savo brolio Dovydo, kur vaikystje vert dirbti, eimos. Vargias negalais apsigyvena j namuose. Severiute per dienas dirba u du mat Rapolas jokio darbo neiman ir nesugebjo dirbti ir be jokio atlygio.

Pastarasis susibendravo su Dovydo sunumi Adomuku. Senatv, ligos, Gei mirta. Labiausiai tai paveikia Adomuk. Po vien ventadienio mii Severiut ueina smukl ir ia igeria su vyrais. Po keletos dienu i Dovydo eimos dingsta keletas kapeik, neikas neino, kas jas pam, taiau akivaizdu, jog Severiut, vis gyvenim Dovydo eimoje dirbusi veltui.

Taiau pinigliai atsiranda ten, i kur ir buvo paimti, o Severiut po Geis mirties dirba ymiai maiau Dovydo eimoje, jai nebra joki tiksl. Related Searches.

EBA 2326C PDF

Žyma: Juozas Tumas – Vaižgantas

.

LA TRUTRUCA PDF

Dėdės ir dėdienės

.

Related Articles